Vind een organisatie die toegankelijke digitale diensten kan leveren

Privacy statement

Artikel 1: Inleiding

Dit is het Privacy Statement van Stichting Toegankelijkheidsregister.
In deze verklaring staat hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we in ons contact met u verkrijgen. Stichting Toegankelijkheidsregister voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Artikel 2: Verzamelde persoonsgegevens

Uw privacy is voor ons heel belangrijk. Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen. Om diensten aan u te kunnen verlenen en onze dienstverleningen aan u te waarborgen, hebben we wel een aantal persoonsgegevens van u nodig. Stichting Toegankelijkheidsregister verwerkt deze persoonsgegevens omdat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen en factureren van onze diensten
  • Opslag van klantgegevens ter publicatie in het Toegankelijkheidsregister

Artikel 3: Delen met anderen

Stichting Toegankelijkheidsregister verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 4: Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.